Kaj je sodni tolmač

sodni tolmač

Sodni tolmač je oseba, ki je imenovana za nedoločen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča prevaja listine oziroma nam jih razloži v nam razumevajočem jeziku. Več na www.sodni-tolmac.si . Sodni tolmač mora pred pridobitvijo naziva izreči prisego pred ministrom. Prav tako pa Ministrstvo za pravosodje, pošlje bodoče tolmače na posebne preizkuse strokovnosti. Sodni tolmač opravi preizkus s strokovnega področja in jezika ter preizkus praktičnih sposobnosti, izkušenj in poznavanje predpisov, teorije in strokovne prakse z določenega področja.

sodni tolmač

 

Izpit je sestavljen iz dveh delov in sicer tako iz pisnega kot iz ustnega dela. Sodni tolmač bo dober tolmač če bo obvladal čim več jezikov, torej da bo lahko več delal, imel več primerov in tako dalje. Tolmač pravzaprav prevaja iz slovenskega jezika v tujega in seveda tudi obratno. Sodni tolmači morajo tako obvladati dve stvari in sicer pravosodni sistem in vse pravne formalnosti in seveda jezike.

Prevajajo na zahtevo sodišča oziroma državnega organa. Vsakih pet let mora sodni tolmač predložiti nova potrdila o strokovnem izpopolnjevanju ministru za pravosodje. Torej vsakih pet let se mora sodni tolmač seznaniti z vsemi novostmi, dognanji in metodami, o morebitnih novih zakonih in podobno. Le kako bi izgledalo da teh novosti ne bi poznal. Vsi tolmači so vpisani v poseben imenih sodnih tolmačev, kjer najdeš vse veljavne tolmače, njihovo tarifo in njihovo smer tolmačenja. Sodni tolmač ima tudi pravno podlago, tako da ga je potrebno spoštovati tako kot ostale člane državnih organov. Sodni tolmač je obvezen člen na sodiščih, še posebej ko pride na sodišče nekdo, ki mu slovenščina ni materni jezik. Tako je omogočen lažji postopek na sodišču brez nepotrebnih zapletov in nerazumevanj. Vsak človek ki ni državljan Slovenije, mu pripada sodni tolmač pri vsaki sodni obravnavi. Tolmač pa mora biti objektiven in nevtralen ter ne sme spustiti pomembnih podatkov pri tolmačenju.