Srednja šola nas pripravlja za prihodnost

Srednja šola se začne 1. septembra za vse, ki so uspešno opravili osnovno šolo in so tudi opravili vse druge obveznosti za vpis v srednjo šolo. Srednje šole so zelo različne, obstajajo vse od glasbene do zdravstvene srednje šole. Najbolj splošne srednje šole so gimnazije, kjer vas na splošno pripravijo na različne panoge univerzitetnih programov.

Druge srednje šole so bolj specializirane in se po navadi osredotočijo na eno posamezno panogo. Ena izmed najbolj popularnih panog je ekonomija. Velikokrat bodo gimnazija in srednja ekonomska šola v isti stavbi. Tretja najbolj popularna šola je trgovska šola. V teh šolah vas na splošno pripravljajo za delovanje v komercialnem sektorju. Srednja šola lahko tudi organizira različne tečaje za odrasle.

Šole pogosto tudi sodelujejo s šolami izven države. To se imenuje program izmenjave učencev, pri katerem sodelujoče šole izmenjajo učence za nekaj tednov ali več. To je zelo dober način za učence, da spoznajo druge države in da vidijo kako šolanje poteka v njih. Učenci ostanejo pri gostujoči družini med trajanjem izmenjave. Vsak učenec, ki se udeleži programa, dobi učenca iz druge države.

srednja šola

Potem ko se program konča, imajo nekateri še stike s temi učenci, s katerimi so sodelovali v izmenjavi. Pred izmenjavo z drugo državo nekatere šole organizirajo izmenjavo z drugo šolo v sami državi. Recimo izmenjava učencev iz Maribora z Ljubljano. Velikokrat se srednja šola na ta način pripravi za izmenjave na daljšo razdaljo.

Mnoge specializirane srednje šole pripravljajo učence za študiranje v isti panogi. Vendar pa to ni obvezno, saj se tudi veliko učencev odloči za preusmeritev. Takšna preusmeritev je lahko težka za nekatere učence, saj nimajo zadostne splošne podlage za druge specializacije. Na primer, če učenec obiskuje računalniško šolo, nima zadostne podlage za zgodovinski univerzitetni program.

 Med 2. in 3. letnikom strokovne srednje šole običajno organizirajo praktično izobraževanje. Med praktičnim izobraževanjem se učenec nauči splošnih delovnih navad, ki so zelo priročne pri kakršnemkoli delu, ki ga bo izvajal med ali pa po šolanju na srednji šoli. Srednja šola tudi nadzoruje celoten postopek praktičnega izobraževanja. Celotno izobraževanje se izvaja za dva tedna v pomladi, najpogosteje je to februarja ali pa marca. Nekatere šole v kasnejših letnikih tudi izvajajo izobraževanje aprila ali pa maja. Vse je odvisno od panoge, v kateri se učenci izobražujejo.

Po 4. letniku srednja šola organizira maturo za vse učence, ki so uspešno zaključili vse šolske predmete. Matura obsega celotno znanje matematike, slovenščine in poljubnega 3. predmeta. Ta je lahko katerikoli poljubni drugi jezik. To je največkrat angleščina ali pa nemščina. Strokovne srednje šole imajo za 3. predmet strokovni predmet ter tudi projekt, ki ga morajo učenci narediti za maturo.