Kaj je grafično oblikovanje in kaj vse obsega

grafično oblikovanje

Na kaj najprej pomislite, ko nekdo reče grafično oblikovanje? Na letake, jumbo plakate, oglase na spletu in v revijah? Vse našteto je pravilo, vendar se je tudi grafično oblikovanje v veliki meri digitaliziralo in obsega številna področja oblikovanja, na katera morda sploh niste pomislili. Grafično oblikovanje je ustvarjalni proces in korak do viške prepoznavnosti v tiskanih in elektronskih medijih. Grafično oblikovanje in svetovanje zajema zbiranje idej, načrtovanje vsebine in sporočila tiskovine, kot tudi popravke, dodelave in predelave že obstoječih tiskov. Pri izdelavi vizitk ali letakov je pomembna, pravilna kombinacija barv, izbire velikosti, sloga, ozadja in drugih slikovnih elementov.

grafično oblikovanje

Pod grafično oblikovanje pa prav tako spada celostna grafična podoba, oblikovanje tiskovin, spletno oblikovanje, oblikovanje embalaže, animirane vsebine in vizualna zasnova prostorov. Celostna grafična podoba je osnova za nastop podjetja ali znamke v javnosti. Teorija oblikovanja, psihologija barv in potrošnikov, preprostost ali kompleksnost logotipa, izbira tipografije in določanje barvne sheme so le nekatere izmed stvari, ki jih mora upoštevati grafični oblikovalec pri snovanju celostne grafične podobe. Grafična podoba podjetja se namreč kaže skozi vse pore podjetja, od oglaševalnih kampanj, nastopa na spletu do pošiljanja direktne pošte in stiska vizitke poslovnim partnerjem. Oblikovanje tiskovin je širok pojem, ki zajema tako oblikovanje tiskanih oglasov kot tudi pripravo brošur, letakov, katalogov, vabil, vizitk, direktne pošte, gverilskih in izvenstandardnih oblik. Grafično oblikovanje zajema tudi spletno oblikovanje, kamor spada vse od priprave oglasov za splet, priprave vsebin za družbena omrežja, prezentacij, oblikovanja spletnih strani… Prav tako pa oblikovanje vključuje tudi pripravo in montažo vedo vsebin, ki so zadnje čase vedno bolj pomembne za nastop podjetja ali znamke v javnosti. Od animacij, video posnetkov, spletnih bannerjov, gifov, animiranih logotipov, premikajočih slik in podobno, štejemo vse pod video vsebine. Oglaševalske agencije, ki se ukvarjajo s promocijami in organizacijskimi dogodki velikokrat dobijo nalogo, da morajo pripraviti tudi prostor, kjer se bo dogodek odvil. Tukaj preide v arhitekturno oblikovanje, saj je treba zasnovati prostor, ga prilagoditi naravi dogodka in smiselno umestiti promocijsko grafiko.